1 Temmuz 2012 Pazar

ÖNCEKİ ANAYASALARIN DEĞİŞTİRİLME ŞEKİLLERİ


1876 Anayasası: Üye tamsayısının 2/3 ve padişah onayı ile
1921 Anayasası: Anayasa değişikliği ile ilgili bir hüküm yoktur.
1924 Anayasası: Üye tam sayısının üçte birinin teklifi ve üçte ikisinin onayı ile 
1961 Anayasası: Üye tam sayısının üçte birinin yazılı teklifi ve meclisin üçte ikisinin
onayı ile

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder